Közfeladat átadás

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013.május 31. óta nem lát el közfeladatot
(víziközmű szolgáltatást), a víziközmű-szolgáltatást szabályozó 2011.évi CCIX.törvény, és annak végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27) Korm.rendelet értelmében.

A korábban általa nyújtott víziközmű szolgáltatásokat az E.R.Ö.V.  Víziközmű Zrt. vette át.